Verkostoitumalla marjasektori nousuun!

Marjatieto -verkostossa on voimaa!

Marja-alan kehittämiseksi tarvitaan uutta ja tehokkaampaa alan toimijoiden välistä yhteistyötä.

Yhteistyön kehittämiseksi on perustettu Marjatieto-ydinryhmä, joka on sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen. 

Tarvitsemme marja- ja markkinatutkimusta, koetoimintaa, koulutusta, neuvontaa, markkinointia sekä edunvalvontaa.

Ajankohtaista

Tuoreimmat tutkimukset ja uutiset alalta kootusti yhdellä sivulla!

Hankkeet

Kehittämistoiminnan tavoitteena on vahvistaa alueen elinvoimaa ja yritysten kilpailukykyä sekä luoda toimintaedellytykset kannattavaan kasvuun.

Tietopankki

Täältä löytyy mm. artikkeleita.

Tilaa uutiskirje

Tilaa tästä Marjaosaamiskeskuksen / Marjatieto-uutiskirje.

Verkoston tavoitteet

Verkostoitumalla marjasektori nousuun (VIN) -hanke on käynnistynyt  vuoden 2020 alusta. Hanke toteutetaan Pohjois-Savon maakunnan alueella, mutta yhteistyötä ja tiedonhankintaa tehdään yli rajojen. 

VIN- hankkeen toteuttajana toimii Kehitysyhtiö SavoGrow Oy yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat marja-alan eri toimijat.

1.

Yhteistyön tehostaminen

Marja-alan toimijatahojen yhteistyön tehostaminen ja yhteisen toimintastrategian luominen. Tavoitteena on luoda joustava ja avoin verkosto, joka jatkossa toimii valtakunnallisena marjantuotannon osaamiskeskittymänä.

2.

Kehittämistarpeiden tunnistaminen

Marjasektorin kehittämistarpeiden tunnistaminen ja niihin liittyvien uusien ratkaisumallien kehittäminen. Hankeprosessien kehittäminen.

3.

Näkyvyys ja viestintä

Näkyvyyden, tiedonhankinnan ja viestinnän vahvistaminen.

4.

Viljelijän toimintaedellytysten parantaminen

Kaikki toiminta tähtää yhteiseen määränpäähän eli parantamaan viljelijän toimintaedellytyksiä kotimaisen marjan tuottamiseksi.

Yhteistyössä laadukkaan ja kestävän marjantuotannon edistämiseksi