Verkostoitumalla marjasektori nousuun!

Ajankohtaista

Tuoreimmat tutkimukset ja uutiset alalta kootusti yhdellä sivulla!

Hankkeet

Kehittämistoiminnan tavoitteena on vahvistaa alueen elinvoimaa ja yritysten kilpailukykyä sekä luoda toimintaedellytykset kannattavaan kasvuun.

Tietopankki

Täältä löytyy mm. artikkeleita.

Tilaa uutiskirje

Tilaa tästä Marjaosaamiskeskuksen / Marjatieto-uutiskirje.

Marjatieto -verkostossa on voimaa!

Marja-alan kehittämiseksi tarvitaan uutta ja tehokkaampaa alan toimijoiden välistä yhteistyötä.

Yhteistyön kehittämiseksi on perustettu Marjatieto-ydinryhmä, joka on sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarvitsemme marja- ja markkinatutkimusta, koetoimintaa, koulutusta, neuvontaa, markkinointia sekä edunvalvontaa.

Verkoston tavoitteet

Verkostoitumalla marjasektori nousuun (VIN) -hanke käynnistyi vuoden 2020 alusta ja päättyi 31.12.2022. Hanke toteutettiin Pohjois-Savon maakunnan alueella, mutta yhteistyötä ja tiedonhankintaa tehtiin yli rajojen. 

VIN- hankkeen toteuttajina toimivat Kehitysyhtiö SavoGrow Oy yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Muita yhteistyökumppaneita olivat marja-alan eri toimijat.

1.

Yhteistyön tehostaminen

Marja-alan toimijatahojen yhteistyön tehostaminen ja yhteisen toimintastrategian luominen. Tavoitteena on luoda joustava ja avoin verkosto, joka jatkossa toimii valtakunnallisena marjantuotannon osaamiskeskittymänä.

2.

Kehittämistarpeiden tunnistaminen

Marjasektorin kehittämistarpeiden tunnistaminen ja niihin liittyvien uusien ratkaisumallien kehittäminen. Hankeprosessien kehittäminen.

3.

Näkyvyys ja viestintä

Näkyvyyden, tiedonhankinnan ja viestinnän vahvistaminen.

4.

Viljelijän toimintaedellytysten parantaminen

Kaikki toiminta tähtää yhteiseen määränpäähän eli parantamaan viljelijän toimintaedellytyksiä kotimaisen marjan tuottamiseksi.

Yhteistyössä laadukkaan ja kestävän marjantuotannon edistämiseksi: