Hankkeet

Kehittämishankkeet

Hankevetoisen kehittämistoiminnan tavoitteena on vahvistaa alueen elinvoimaa ja yritysten kilpailukykyä, luoda toimintaedellytykset kannattavaan kasvuun ja varmistaa olemassa olevien elinkeinojen näkyvä rooli myös tulevaisuudessa.

Käynnissä olevat hankkeet

Vihreä siirtymä kasvinsuojelussa

1.3.2021 - 31.12.2023

-hankkeen päätavoitteena on vähentää kemiallisen kasvinsuojelun käyttöä marjaviljelyssä. Hanke koostuu viidestä eri työpaketista: Otsonointi mansikan kasvitautien ja vihannespunkin torjunnassa, Ripsiäisen torjunta biologisesti, Kasvivahventeiden käyttö, UVC-säteilyn käyttö härmän ja harmaahomeen torjunnassa sekä Vihreiden kasvinsuojelumenetelmien vaikutus marjojen laatuun. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/Marjaosaamiskeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus ajalla

Satotaimet Savosta

1.4.2019 - 31.12.2021

Puhtaat ja laadukkaat taimet ovat tuottavan marjatilan perusta. Satotaimet Savosta -hankkeen päätavoitteena on kehittää toteuttamiskelpoinen ja kannattava tuotantomenetelmä kotimaisten mansikan satotaimien tuotantoon.

Verkostoitumalla marjasektori nousuun - VIN

1.1.2020 - 31.12.2021

Marja-ala tarvitsee kehittyäkseen toimijoiden tiiviimpää yhteistyötä. VIN -hankkeessa kootaan marja-alan toimijaverkosto, joka luo toimintamalleja parantamaan viljelijän toimintaedellytyksiä kotimaisen marjan tuottamiseksi.   

Innostu tiedosta!

31.12.2022 saakka

Innostu tiedosta -hanke on yhteistyöhanke, jota toteutetaan Pohjois-Savossa yhteistyössä Luken, Luoteis-Savon -, Sydän-Savon ja Ylä-Savon maaseutupalveluiden kanssa. Rahoittajan juliste.

Hankkeen päätavoite on antaa tietoa tilojen kannattavuuden parantamiseen. Tavoitteena on auttaa yrittäjiä mm. välittämällä tietoa tilan kehittämiseen liittyen. VarmaNurmen tiedotusasiat jatkuvat myös ko. hankkeessa. Hanke pyrkii vaikuttamaan tilojen toimintaympäristöön, jotta se mahdollistaisi tilojen kannatavan toiminnan. Seuraa ilmoittelua tulevista talven 2021 tilaisuuksista ja anna myös vinkkiä mitä haluaisit kuulla. 

Kohti oppivia marjatilaverkostoja KOPSA

1.1.2019 - 30.6.2021

KOPSA hanke tarjoaa uudenlaisen toimintatavan marjatilojen kokonaisvaltaiseen  kehittämiseen. Hanke etenee kuuden koulutuskokonaisuuden kautta sisältäen koulutuspäiviä, opintomatkoja sekä vertaisoppimista

Päättyneet hankkeet

BerryGrow

1.7.2015 - 31.12.2019

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/Marjaosaamiskeskus, Itä-Suomen yliopistoja Luonnonvarakeskus (Luke)

Eduberry

1.5.2016 - 28.2.2019

EduBerry -koulutushanke mahdollisti laajan tarjonnan marjanviljelijöiden täydennyskoulutukseen hankeaikana 1.5.2016 –28.2.2019. Hankkeen koulutuksilla ja tapahtumilla tuettiin viljelijöiden ammatillisen osaamisen kehittymistäsekä tarjottiin uutta tietoa tutkimustuloksista, koetoiminnasta sekä alan uutuuksista.