You are currently viewing UVC-tekniikka mansikan kasvitautien torjunnassa

UVC-tekniikka mansikan kasvitautien torjunnassa

Mansikan tunneliviljelyssä suurin laatutappioita ja sadonmenetyksiä aiheuttava kasvitauti on mansikan härmä (Podosphaera aphanis), joka kasvukauden olosuhteista riippuen esiintyy kasvustoissa jo keskikesästä lähtien.

Sienitautien torjuntaan käytettävät kemialliset kasvinsuojeluaineet ovat viime vuosina vähentyneet ja ne ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisille. Ultravioletti-C-säteilyn (UVC) avulla voidaan torjua sienitautien leviämistä kasvintuotantoympäristöissä. UVC-tekniikka mansikan kasvitautien torjunnassa –hankkeen päätavoitteena on kehittää vaihtoehtoinen menetelmä kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytölle.

Hankkeessa muodostetaan innovaatioryhmä, johon kuuluvat Luonnonvarakeskus, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, kaupallinen mansikkatila sekä led-valaisimia suunnitteleva ja valmistava yritys. Innovaatioryhmä kehittää vuosien 2022-2024 aikana UVC-säteilyyn perustuvan, automaattisesti tunneliolosuhteissa toimivan laitteen prototyypin sekä tekee sen valmistamisen ja käytön kustannusarviot.

Hankkeen kohderyhmänä ovat marjanviljelijät, mansikkaa ostavat yritykset ja kuluttajat sekä teknologiayritykset ja potentiaaliset konevalmistajat.